Begroting 2020

Verbonden partijen

Overzicht

Publiekrechtelijke samenwerkingsverbanden

Privaatrechtelijke samenwerkingsverbanden

Gemeenschappelijke regelingen:

 • Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW)
 • Euregio Rijn-Maas-Noord
 • Euregio Rijn-Waal
 • Gemeenschappelijke orgaan openbaar basisonderwijs
 • Intergemeentelijke Werkvoorziening Gennep, Mook & Middelaar (IWGM)
 • Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN)
 • Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Limburg Noord
 • Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz
 • Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord

Deelname in vennootschappen (deelnemingen):

 • Bodemzorg Limburg B.V. / Nazorg Limburg B.V.
 • N.V. Bank Nederlandse Gemeenten
 • Vereniging Afvalsamenwerking Limburg
 • WaterleidingMaatschappij Limburg N.V. (WML)

Deelname in vennootschappen als gevolg van splitsing Essent N.V. in een netwerkbedrijf en een productie- en leveringsbedrijf en verkoop van het productie- en leveringsbedrijf aan RWE:

 • Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V.
 • CBL Vennootschap B.V.
 • Claim Staat Vennootschap B.V.
 • Verkoop Vennootschap B.V.
 • Vordering Enexis B.V
 • Enexis Holding N.V.
 • Vereniging van gemeenten aandeelhouders in Limburg binnen Enexis Holding N.V. (VEGAL)

Het overzicht omvat per verbonden partij de volgende gegevens:

 • Naam deelnemende partij.
 • Wijze van behartiging (en omvang van zeggenschap).
 • Vermelding van het programma waarin de verbonden partij actief is. De financiële relatie, veelal de jaarlijkse bijdrage van de gemeente.
 • De financiële en beleidsmatige risico’s met betrekking tot de verbintenis met de verbonden partij.
 • De vermogensontwikkeling van eigen en vreemd vermogen over de jaren 2016-2018.
 • Omvang van het financiële resultaat.
Sorteren op

Publiekrechtelijk

Privaatrechtelijk