Begroting 2020

Gemeentefinanciën

Volle kracht vooruit, de speerpunten

Wij willen een gedegen financieel beleid voeren om onze ambities te kunnen realiseren en de dienstverlening vanuit de gemeente richting bewoners en ondernemers te verbeteren. Wij streven er naar de lastendruk te verlagen dan wel zoveel mogelijk binnen de perken te houden.

Lasten

Lasten € 1.035.040
Baten € -35.058.840
Saldo € -34.023.800
ga terug