Begroting 2020

Investeringen en balansontwikkelingen

Meerjarig investeringsprogramma

In de begroting 2020-2023 is het onderstaande investeringsvolume opgenomen:

  • Vervanging zoutstrooiers

€ 75.000

  • Bijdrage rotondes N271

€ 350.000

  • Verkeersmaatregelen

€ 985.000

  • Verbetering wijken

€ 500.000

  • Aanleg openbare ruimte rondom KEC

€ 1.170.000

  • Uitbreiding en aanpassingen schoolgebouwen

€ 1.150.000

  • Nieuwbouw KEC

€ 9.790.000

  • Gemeenschapsvoorzieningen

€ 1.800.000

  • Vervangingen ICT

€ 730.000

  • Vervangingen riolering

€ 4.680.000

Een specificatie van de investeringen is opgenomen in bijlage 1 Meerjarig investeringsprogramma.

ga terug