Begroting 2020

Investeringen en balansontwikkelingen

Reserves

Op basis van het BBV moeten alle investeringen geactiveerd worden. De Algemene Vrije Reserve wordt niet meer ingezet voor dekking van investeringen, wel voor dekking van incidentele lasten. De omvang van onze grondexploitaties is beperkt waarmee de hoogte van de algemene reserve grondexploitaties weinig fluctueert. Voor de jaren 2021-2023 is hierdoor sprake van een stabilisatie van onze reserves.