Begroting 2020

Investeringen en balansontwikkelingen

Vaste geldleningen

De activa worden deels gefinancierd door vaste geldleningen. Het saldo van de vaste geldleningen per 1 januari 2020 is € 15,8 miljoen. De jaarlijkse aflossingen bedragen € 1,9 miljoen. Door de voorgenomen investeringen verwachten we in 2021 een nieuwe leningen af te moeten sluiten waarbij we vooralsnog uitgaan van € 20 miljoen. Het resterende tekort aan financiering wordt ingevuld met kasgeldleningen.