Begroting 2020

Kerngegevens

Kerngegevens gemeente Gennep

Rekening 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Sociale structuur

Aantal inwoners

17.071

17.040

17.000

Jongeren 0 t/m 19 jaar

3.561

3.580

3.570

Middengroep 20 t/m 64 jaar

9.589

9.620

9.610

Ouderen 65 jaar en ouder

3.921

3.840

3.820

Aantal bijstandsgerechtigden

267

280

270

Aantal WSW-ers

201,3 SE

209.3 SE

203 SE

Fysieke structuur

Oppervlakte gemeente (in ha)

5.040

5.040

5.042

Waarvan land

4.802

4.802

4.753

Waarvan water

238

238

289

Lengte wegen (in km)

203

203

210

Waarvan onverhard

46

46

50

Waarvan verhard

157

157

160

Aantal woonruimten

8.840

8.437

8.695

Financieel

Totale lasten

€ 49.700.000

€ 47.260.000

€ 52.428.000

Lasten per inwoner

€ 2.911

€ 2.773

€ 3.073

Opbrengst belastingen

€ 4.659.000

€ 4.543.000

€ 4.760.000

Opbrengst belastingen per inwoner

€ 273

€ 267

€280  

Uitkering Gemeentefonds incl. sociaal domein

€ 29.041.000

€ 29.516.000

€ 30.598.000

Algemene uitkering Gemeentefonds per inw.

€ 1.701

€ 1.732

€ 1.800

Netto schuldquote 1)

18,27 %

43,35%

54,41%

Netto schuldquote gecorrigeerd alle leningen

18,27 %

43,35%

54,41%

Solvabiliteitsratio 1)

38,01 %

33,05%

26,30%

Grondexploitatie1)

0,03 %

0,03%

0.03%

Structurele exploitatieruimte1)

-1.57 %

1,71%

-0.06%

Belastingcapaciteit1)

94,97 %

95,27%

95.50%

  1. Voor een toelichting op deze kengetallen zie de paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing.

Voor verdere informatie over de fysieke structuur van de gemeente, zie de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen.

ga terug