Begroting 2020

Lokale heffingen

Algemeen

De lokale heffingen vormen een belangrijke inkomstenbron voor de gemeente Gennep.
Deze heffingen bestaan uit (algemene) belastingen, bestemmingsbelastingen en retributies.

In deze paragraaf gaan wij in op de lokale heffingen en voornemens voor 2020 op dit gebied, voor zover het gaat om heffingen die de gemeente mag opleggen vanuit haar publiekrechtelijke taak. Verder gaan we in op de ontwikkelingen.

Om een integrale afweging te kunnen maken is de ‘lokale lastendruk’ weergegeven. Vervolgens wordt het kwijtscheldingsbeleid beschreven.
Ten slotte worden de financiële gegevens vermeld in de vorm van opbrengsten en tarieven.

ga terug