Begroting 2020

Lokale heffingen

Belastingen

De gemeentelijke belastingaanslagen worden door BsGW opgelegd. Het gaat dan om de volgende heffingen:

  • onroerendezaakbelasting (eigenaar woning en niet-woning, gebruiker niet-woning)
  • rioolheffing eigenaar en gebruiker
  • afvalstoffenheffing vast en variabel deel.
  • hondenbelasting.

BsGW verzorgt ook de aanslagen voor de waterschapheffingen (zuiveringsheffing, ingezetenenomslag, waterschap heffing gebouwd).

Toeristenbelasting en forensenbelasting worden door BsGW afzonderlijk in rekening gebracht.
De heffing en inning van leges en retributies voert de gemeente Gennep zelf uit.

ga terug