Begroting 2020

Lokale heffingen

Inkomsten

In onderstaand overzicht staan de opbrengsten van de diverse belastingen en heffingen.

Overzicht belastingopbrengsten (x €1.000)

W 2018

B 2019

B 2020

Onroerend Zaak Belasting

€ 3.064

€ 3.022

€ 3.126

Forensenbelasting

€ 19

€ 18

€ 18

Hondenbelasting

€ 87

€ 85

€ 86

Toeristenbelasting

€ 1.489

€ 1.418

€ 1.530

subtotaal belastingen

€ 4.659

€ 4.543

€ 4.760

Rioolheffing

€ 1.936

€ 1.996

€ 1.930

Afvalstoffenheffing

€ 1.073

€ 1.019

€ 1.238

subtotaal heffingen

€ 3.009

€ 3.015

€ 3.168

Totaal

€ 7.668

€ 7.558

€ 7.928