Begroting 2020

Lokale heffingen

Overige belastingen

Hondenbelasting

Met betrekking tot hondenbelasting, die wordt geheven van de houder van één of meer honden, worden de tarieven conform de vastgestelde financiële kaders niet verhoogd.

Toeristenbelasting

Met betrekking tot de toeristenbelasting, geheven van de aanbieders van overnachtingen tegen betaling, is voor het hoge tarief van 2012 tot en met 2015 jaarlijks een verhoging van € 0,05 per persoon per nacht doorgevoerd. Het tarief is nu in lijn met die van omliggende gemeenten; verdere verhoging is nu niet aan de orde. De inkomsten zijn wel hoger geraamd vanwege de verwachte toename van het aantal overnachtingen.

Forensenbelasting

Bij de forensenbelasting wordt onderscheid gemaakt tussen objecten op recreatieterreinen en andere gemeubileerde woningen. De objecten op recreatieterreinen volgen de trend van de toeristenbelasting. Ook hier worden de tarieven niet verhoogd.

Doordat steeds meer mensen ingeschreven zijn als inwoner in de Basisregistratie Personen, staan de opbrengsten voor de forensenbelasting onder druk.