Begroting 2020

Lokale heffingen

Bestemmingsheffingen

De gemeente Gennep kent op dit moment twee bestemmingsbelastingen:

  • De rioolheffing
  • De afvalstoffenheffing (of reinigingsrecht)

Kenmerkend aan bestemmingsheffingen is, dat de opbrengst daarvan niet vrij te besteden is, maar dat het ook niet zo is dat er een volledig aanwijsbare tegenprestatie tegenover staat. Dit wordt ook wel hybride genoemd. Bestemmingsheffingen mogen maximaal 100% kostendekkend zijn. De opbrengsten volgens de begroting mogen dus niet hoger zijn dan de kosten. Bij de vaststelling van de belastingverordeningen wordt ook altijd de kostendekking vastgesteld. Uitgangspunt bij deze bestemmingsheffingen is maximale kostendekking op begrotingsbasis.

ga terug