Begroting 2020

Meerjarig investeringsprogramma

Investeringsprogramma 2020-2023

Omschrijving investering

Jaar van investering

Afschr. termijn

Afschr. bedrag

Kapitaallasten 2,00%

2020

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

Programma 2 Openbare ruimte

Bijdrage rotondes N271

350.000

25

14.000

21.000

20.720

20.440

20.160

Vervanging strooiers

75.000

10

7.500

9.000

8.850

8.700

Stedebouwkundige kwaliteit 'oude' wijken

500.000

25

20.000

30.000

29.600

29.200

28.800

Zwarteweg 60 km maatregelen

185.000

25

7.400

11.100

10.952

10.804

10.656

Zwarteweg binnen de bebouwde kom

800.000

25

32.000

48.000

47.360

46.720

46.080

Aanleg openbare ruimte KEC

670.000

20

33.500

46.900

46.230

45.560

Aanleg openbare ruimte KEC, grond

500.000

0

0

10.000

10.000

10.000

Programma 4 Onderwijs en Kinderopvang

Uitbreiding Elzendaalcollege

650.000

40

16.250

29.250

28.925

28.600

28.275

Aanpassing gebouw Mikado

500.000

20

25.000

35.000

34.500

34.000

33.500

Kindcentrum Picardie uitvoering

6.500.000

40

162.500

292.500

289.250

286.000

Kindcentrum Picardie uitvoering aanvulling

3.287.000

40

82.175

147.915

146.272

144.628

Programma 6 Sociaal domein

Gemeenschapsvoorz. kernen gemeente Gennep

600.000

25

24.000

36.000

35.520

35.040

34.560

Gemeenschapsvoorz. kernen gemeente Gennep

600.000

25

24.000

36.000

35.520

35.040

Gemeenschapsvoorz. kernen gemeente Gennep

600.000

25

24.000

36.000

35.520

Gemeenschapsvoorz. kernen gemeente Gennep

25

0

0

Programma 7 Milieu

Verduurzaming gemeentelijk vastgoed

Programma 10 Bestuur en Organisatie

Audioapparatuur raadzaal

30.000

5

6.000

6.600

Netwerkinfrastructuur

175.000

4

43.750

47.250

46.375

45.500

44.625

Netwerkinfrastructuur

210.000

4

52.500

56.700

55.650

54.600

Werkplekomgeving

150.000

4

37.500

40.500

39.750

Netwerkinfrastructuur

175.000

4

43.750

Plaatsonafhankelijk werken

20.000

4

5.000

5.400

5.300

5.200

5.100

Vervanging iPads en laptops

46.750

4

11.688

12.623

12.389

12.155

11.922

Vervanging mobile thin clients

55.250

4

13.813

14.918

14.642

Vervanging iPads en laptops

46.750

4

11.688

12.623

Totaal exclusief riolering

3.826.750

11.842.000

805.250

76.750

175.000

698.014

275.623

870.656

950.849

957.340

Programma 7 Milieu en Volksgezondheid

Investeringen riolering jaarschijf 2020

1.458.000

60

24.300

53.460

52.974

52.488

52.002

Investeringen riolering overig 2020

283.100

15

18.873

24.535

24.158

23.780

23.403

Investeringen riolering jaarschijf 2021

700.000

60

11.667

25.667

25.434

25.200

Investeringen riolering overig 2021

366.700

15

24.447

31.781

31.292

30.803

Investeringen riolering jaarschijf 2022

1.010.000

60

16.833

37.033

36.696

Investeringen riolering overig 2022

176.600

15

11.773

15.305

15.070

Investeringen riolering jaarschijf 2023

500.000

60

8.333

18.333

Investeringen riolering overig 2023

184.000

15

12.267

15.947

subtotaal riolering

1.741.100

1.066.700

1.186.600

684.000

0

128.493

77.995

134.580

185.332

217.454

Totaal generaal

5.567.850

12.908.700

1.991.850

760.750

175.000

826.507

353.618

1.005.236

1.136.181

1.174.794

ga terug