Begroting 2020

Vaste activa

Staat van vaste activa Begroting 2020

Activa

Omschrijving

Boekwaarde

Afschrijving/

Rente

Kapitaal

Boekwaarde

module

Activum

per

aflossing

lasten

lasten

per

31-12-2019

2020

2020

2020

31-12-2020

360

Grond Ven-Zelderheide

205.000

0

4.100

4.100

205.000

A121

Totaal gronden en terreinen met economisch nut

205.000

0

4.100

4.100

205.000

14

Bouw sporthal Picardie

688.623

49.187

13.772

62.960

639.435

15

Renovatie c.q. groot onderhoud micro-sporthal

0

0

0

0

0

16

Nieuwbouw Sociaal Cultureel Centrum, voorbereidingskrediet

97.500

3.750

1.950

5.700

93.750

17

Nieuwbouw Sociaal Cultureel Centrum Pica Mare

1.044.334

37.322

20.887

58.209

1.007.011

18

Nieuwbouw Sociaal kunstzinnig onderwijs

192.048

6.907

3.841

10.748

185.141

23

Bouw kleedaccommodatie korfbalvereniging VIOS

3.298

3.297

66

3.363

0

26

Nieuwbouw kleuterschool Elckerlyc 1984

34.092

6.819

682

7.500

27.274

27

Bouwrijpmaken grond O.L.S. Elckerlyc

3.676

919

74

993

2.757

28

Nieuwbouw O.L.S. Elckerlyc 1984

39.066

9.766

781

10.548

29.299

29

Bouw 2 lokalen O.B.S. Elckerlyc 1986

29.424

4.904

588

5.493

24.520

30

Kleuterschool Picardie

12.190

6.095

244

6.338

6.095

31

Integratie verbouw Maria Goretti/Picardie

54.462

9.077

1.089

10.166

45.385

32

Ingrijpend onderhoud Basisschool Maria Goretti

135.510

9.034

2.710

11.744

126.476

34

Nieuwbouw kleuterschool Gennep-Zuid 1983

28.417

9.472

568

10.041

18.945

37

Vervanging gevelkonstruktie "De Ratel"

33.349

2.779

667

3.446

30.570

38

Bouw 4e lokaal de Goede Herder

19.444

1.620

389

2.009

17.824

40

Verbouw basisschool de Goede Herder 1984

0

0

0

0

0

43

Verbouw basisschool de Heggerank

44.174

4.417

883

5.301

39.756

46

Renovatie basisschool Milsbeek

143.910

11.992

2.878

14.871

131.918

47

Uitbreiding bijzondere basisschool de Brink

126.129

8.409

2.523

10.931

117.720

48

Aanv.uitbreiding de Brink+uitbr.1e inr. 8e+9e groep

9.396

587

188

775

8.808

49

De Brink, Tijdelijke uitbreiding huisvesting 13e groep

57.810

8.259

1.156

9.415

49.551

50

Nieuwbouw kleuterschool Ven-Zelderheide

6.324

2.108

126

2.234

4.216

51

Nieuwbouw lagere school Ven-Zelderheide

13.801

6.901

276

7.177

6.900

52

Ratel: verbouwing

23.823

1.134

476

1.611

22.689

54

Uitbreiding SO-MLK Dr. Van Gilsschool

46.024

3.835

920

4.756

42.189

55

Huisvestingsvoorz.Augustinusschool

7.027

586

141

726

6.442

56

Bouw gymzaal Gennep-Zuid

0

0

0

0

0

58

Wijkaccommodatie Gennep-Zuid

10.006

1.668

200

1.868

8.338

59

Plankosten gemeenschapsacc. Gennep-Zuid

11.889

930

238

1.167

10.959

60

Bouw gemeenschapsaccommodatie Gennep-Zuid

66.703

7.255

1.334

8.589

59.448

61

Nieuwbouw wijkgebouw Gennep-Oost

33.814

5.636

676

6.312

28.178

62

Uitbr. "De Uitkomst"(incl.peutersp.zl.) Ven-Zelderheide

28.137

1.481

563

2.044

26.656

63

Verbouw BS de Heggerank tot gem.schapshuis

270.583

18.248

5.412

23.660

252.334

66

Nieuwbouw peuterspeelzaal Milsbeek

37.560

2.209

751

2.961

35.350

68

Aanpassing Markt 1

61.564

3.009

1.231

4.240

58.555

72

Nieuwbouw ZMLK school Augustinusschool

633.796

33.362

12.676

46.038

600.434

73

Renovatie en aanpassing voorm.Dr.van Gilsschool

264.942

14.977

5.299

20.276

249.965

74

Uitbreiding 9e groep Elckerlyc (zie wijz. 37/2000)

75.264

4.181

1.505

5.687

71.083

75

Elckerlyc: uitbr. 2 lokalen (zie ook wijz. 37/2000)

139.698

6.987

2.794

9.780

132.712

Staat van vaste activa Begroting 2020

Activa

Omschrijving

Boekwaarde

Afschrijving/

Rente

Kapitaal

Boekwaarde

module

Activum

per

aflossing

lasten

lasten

per

31-12-2019

2020

2020

2020

31-12-2020

76

Ratel uitbreiding 9e groep

148.666

7.079

2.973

10.053

141.587

77

Algehele aanpassing basisschool Maria Goretti

43.582

2.561

872

3.433

41.021

79

Bouw bibliotheek Ellen Hoffmannplein

554.038

27.609

11.081

38.690

526.429

80

Bibliotheek Speel-O theek

4.828

241

97

338

4.586

81

Aankoop pand Ellen Hoffmannplein 1

1.765.127

126.181

35.303

161.483

1.638.946

82

Nieuwbouw Gemeentewerf

1.562.171

57.987

31.243

89.231

1.504.183

85

Hezelandcollege, aanpassingen vaklokalen c.a.

290.403

12.626

5.808

18.434

277.777

86

Hezelandcollege, vernieuwing huisvesting

455.000

17.500

9.100

26.600

437.500

87

Hezelandcollege, bouwkundige aanpassingen

97.500

3.750

1.950

5.700

93.750

88

Uitbreiding gebouw De Brink huisvesting 10e groep

109.588

4.765

2.192

6.956

104.823

89

De Brink, Huisvesting 11e en 12e groep

122.582

5.108

2.452

7.559

117.474

90

De Heggerank, uitbreiding met 1 lokaal, 8e groep

88.310

3.271

1.766

5.037

85.040

91

Onderwijskundige vernieuwingen Openbaar Onderwijs

34.000

11.333

680

12.013

22.667

92

Onderwijskundige vernieuwingen Bijzonder Basis Onderwijs

60.564

60.062

1.211

61.273

502

93

Aanpassing scholen i.v.m. gebruiksvergunning

20.000

6.667

400

7.067

13.333

94

Onderwijskundige vernieuwingen Bijzonder Speciaal Onderwijs

110.101

23.600

2.202

25.802

86.501

95

Hezelandcollege, uitbreiding en renovatie

807.175

30.950

16.143

47.093

776.225

101

Uitbreiding De Piramide

166.600

5.950

3.332

9.282

160.650

102

Uitbreiding Mikado 4 groepen

629.325

20.893

12.587

33.479

608.432

103

Uitbreiding Mikado 1e inrichting 14e groep

0

0

0

0

0

217

Nieuwbouw jongeren accommodatie

454.914

16.282

9.098

25.380

438.633

241

Aanpassingen gemeentewerf Paesplasweg

34.141

1.264

683

1.947

32.876

243

Sociaal Cultureel Centrum Europaplein

437.471

13.439

8.749

22.188

424.032

261

Pand Kleefseweg 27

235.924

0

4.718

4.718

235.924

262

Infrastructuur Mikado

68.444

2.281

1.369

3.650

66.163

263

Gymzaal Mikado

1.034.838

31.938

20.697

52.635

1.002.899

316

Vernieuwde publieksruimte ivm KCC

222.273

14.776

4.445

19.221

207.497

328

Renovatie Elzendaal College 2015 (742001)

309.000

18.750

6.180

24.930

290.250

341

Voorbereidingskrediet IKC (742000)

497.438

12.500

9.949

22.449

484.938

358

Verbouwing gemeentekantoor (704200)

1.899.612

95.000

37.992

132.992

1.804.612

368

Gemeenschapsvoorzieningen kernenjaarschijf 2019 (761500)

200.000

8.000

4.000

12.000

192.000

373

Verduurzaming gemeentekantoor buitenschil (774000)

300.000

15.000

6.000

21.000

285.000

374

Verduurzaming gemeentelijk vastgoed (774001)

350.000

17.500

7.000

24.500

332.500

A123

Totaal bedrijfsgebouwen met economisch nut

17.641.420

983.983

352.828

1.336.811

16.657.437

118

Bijdrage rioleringswerken Gennep-Zuid GRP

21.441

794

429

1.223

20.647

119

Reconstr.riolering kruising Spoorstr./Brabantweg

22.749

875

455

1.330

21.874

120

Activering voorziening rioleringswerken

410.726

15.797

8.215

24.012

394.929

121

Inventarisatie van niet op riolering aangesl.panden

8.894

556

178

734

8.338

122

Bijdr.herstelwrkz. Niersw./Zuid-Oostw.hoogwater

908

908

18

926

0

123

Optimalisering riolering 1997

174.706

6.988

3.494

10.482

167.717

125

Vervanging riolering Kerkstraat/ged. Oude Baan

170.776

5.889

3.416

9.304

164.887

127

Reconstructie riolering Burg.Woltersstr./Voorhoevep.

314.034

11.631

6.281

17.912

302.403

128

Reconstructie riolering Nieuwstr/Oliestr/Molenstraat

59.342

2.198

1.187

3.385

57.144

129

Optimaliseringsmaatregelen riolering 1998

427.228

15.258

8.545

23.803

411.970

Staat van vaste activa Begroting 2020

Activa

Omschrijving

Boekwaarde

Afschrijving/

Rente

Kapitaal

Boekwaarde

module

Activum

per

aflossing

lasten

lasten

per

31-12-2019

2020

2020

2020

31-12-2020

130

Reconstructie riolering Middelweg/Steendalerstraat

242.607

8.664

4.852

13.516

233.943

131

Prinses Irenestr. Riolering

129.185

4.306

2.584

6.890

124.878

133

Afvoerriool Goorseweg-Niers

8.140

509

163

672

7.631

134

Rioolherstel hoek Achterbroek/Ovenberg

17.927

1.055

359

1.413

16.872

135

Aanleg riolering in Nieuwstraat

24.279

1.428

486

1.914

22.851

136

Rioleringswerken St.Janstr./Niers Gnp Nrd.II+III

64.317

3.573

1.286

4.860

60.744

137

Koeweidestraat riolering

75.494

2.516

1.510

4.026

72.977

139

Touwslagersgroes: Spoelinstallatie bezinkbassin

26.068

1.185

521

1.706

24.883

140

Wilhelminastraat riolering

281.396

9.086

5.628

14.714

272.309

141

Niersdijk: riolering

114.125

3.639

2.283

5.921

110.486

142

Heidestraat: riolering

80.357

2.568

1.607

4.175

77.789

143

Optimaliseringsmaatregelen riolering 1999

242.064

8.049

4.841

12.891

234.015

144

Riolering buitengebied

691.182

31.727

13.824

45.551

659.455

145

Plaatsing IBA's i.v.m. lozing buitengebied

405.615

11.216

8.112

19.328

394.399

146

Moutstraat vervanging riolering

81.683

2.402

1.634

4.036

79.280

147

Burgemeester Janssenstraat: riolering

22.893

686

458

1.144

22.207

148

Rioolvervanging/renovatie van de Gaest

34.480

958

690

1.647

33.522

149

Reconstructie riolering "Kom Ottersum"

49.743

1.309

995

2.304

48.434

150

Vervanging riolering 2006 div. locaties

101.861

2.753

2.037

4.790

99.108

151

Randvoorzieningen rioleringen

360.536

9.122

7.211

16.333

351.414

152

Vervanging riolering Heijenseweg

868.722

22.205

17.374

39.580

846.517

153

Vervanging riolering Langstraat

638.083

16.346

12.762

29.108

621.737

154

Vervanging riolering 2007 div. locaties

1.173.517

29.829

23.470

53.299

1.143.688

156

Infiltratieriool Willem Boyeweg

131.292

3.300

2.626

5.926

127.991

215

Milieustation Heijen, grond

141.780

0

2.836

2.836

141.780

216

Milieustation Heijen

216.560

16.659

4.331

20.990

199.902

242

GRP 2009-2013 2009 vrijverval riolering

27.250

545

545

1.090

26.705

245

GRP 2009-2013 2009 verbeteringsmaatregelen

672

13

13

27

658

252

GRP 2009-2013 2011 vrijverval riolering

148.384

2.805

2.968

5.773

145.579

256

GRP 2009-2013 2011 verbeteringsmaatregelen

251.620

4.771

5.032

9.803

246.849

264

Riolering Hoofdstraat

120.069

2.401

2.401

4.803

117.668

267

Riolering Dionisiusstraat

191.529

4.645

3.831

8.475

186.884

285

Emmastraat/Wilhelminaplein riolering

267.454

5.234

5.349

10.583

262.220

287

Gennep Centraal GRP Fase 1

373.703

7.323

7.474

14.797

366.379

288

Gennep Centraal GRP Fase 3

44.805

862

896

1.758

43.943

289

Gennep Centraal GRP Fase 5

24.750

450

495

945

24.300

305

Rioolvervanging Oudebaan Milsbeek

552.237

10.411

11.045

21.456

541.826

306

Rioolvervanging Vensestraat Ven-Zelderheide

658.674

12.194

13.173

25.368

646.479

308

Rioolvervanging Beukenlaan/Boslaan

224.962

4.199

4.499

8.698

220.763

310

Rioolvervanging Bolwerk

98.402

1.811

1.968

3.779

96.591

313

Rioolvervanging Kanonskamp Milsbeek

253.511

4.695

5.070

9.765

248.816

314

Optimalisering riool Condorstraat Gennep

155.017

2.871

3.100

5.971

152.147

315

Bergbezinkbassin Milsbeek overstortvoorziening

71.271

1.251

1.425

2.677

70.019

319

Rioolvervanging Europaplein

182.000

3.250

3.640

6.890

178.750

320

Riolering Jan Lindersplein en groene gracht (772004)

169.284

2.997

3.386

6.383

166.287

321

Riolering Zuid- & ZO wal en Zand- en Brugstraat

495.434

8.997

9.909

18.906

486.437

Staat van vaste activa Begroting 2020

Activa

Omschrijving

Boekwaarde

Afschrijving/

Rente

Kapitaal

Boekwaarde

module

Activum

per

aflossing

lasten

lasten

per

31-12-2019

2020

2020

2020

31-12-2020

323

Riolering Brugstraat

1.075.937

19.204

21.519

40.723

1.056.733

325

Riolering relining werkzaamheden 2014

138.227

2.500

2.765

5.265

135.727

326

Herinrichting gebied Martinustoren

138.374

2.516

2.767

5.283

135.859

333

Riolering centrumplan Heijen

108.626

1.906

2.173

4.078

106.720

334

Kunstgrasveld sportpark Heijkuul

140.600

2.467

2.812

5.279

138.133

335

Investeringen riolering jaarschijf 2015, Julianalaan (772000)

395.361

6.812

7.907

14.719

388.549

343

Investeringen riolering jaarschijf 2016, BBB Milsbeek (772001)

605.201

10.108

12.104

22.212

595.094

344

Investeringen riolering jaarschijf 2016, Haspel en Genneperhuisweg (772002)

112.684

1.943

2.254

4.197

110.742

345

Investeringen riolering jaarschijf 2016, relining (772003)

345.373

5.903

6.907

12.811

339.470

346

Investeringen riolering jaarschijf 2017, Nieuwwijkstraat (772006)

217.817

3.740

4.356

8.097

214.077

347

Investeringen riolering jaarschijf 2017, Margrietstraat/Roggestraat (772007)

884.278

14.750

17.686

32.436

869.528

348

Investeringen riolering jaarschijf 2017, relining (772008)

68.833

1.167

1.377

2.543

67.667

349

Investeringen riolering jaarschijf 2017, Kasteelstraat (772009)

569.397

9.642

11.388

21.030

559.755

352

Rioolaansluitingen woonboten haven Heijen (772010)

73.766

1.250

1.475

2.725

72.516

362

Wateroverlast sportvelden Ottersum (772012)

141.699

2.393

2.834

5.226

139.306

A124

Totaal grond- weg- en waterbouwkundige werken met economisch nut

17.161.906

424.010

343.238

767.248

16.737.896

337

Verkeersmaatregelen, 60 km/uur zone buitengebied (721000)

66.854

2.800

1.337

4.137

64.054

338

Herinrichting Bloemenstraat (721001)

373.279

15.223

7.466

22.689

358.056

339

Reconstructie Margrietstraat/Roggestraat (721002)

75.000

3.000

1.500

4.500

72.000

340

Fietspad achter de Weverflat (721003)

474.175

19.120

9.483

28.603

455.055

342

Gebiedsontwikkeling Genneperhuisweg (757000)

477.613

20.788

9.552

30.341

456.825

353

Fietspad Hoofstraat Heijen (721005)

285.905

11.520

5.718

17.238

274.385

354

Voorbereidingskrediet fietstunnel 'Weverrotonde' (721004)

1.067.495

26.750

21.350

48.100

1.040.745

363

Herinrichting Schuttersplein Milsbeek (721006)

350.000

14.000

7.000

21.000

336.000

364

Herinrichting Pottenhoek (721007)

500.000

20.000

10.000

30.000

480.000

365

Verkeersmaatregelen, 60 km/uur zone Brem (721500)

130.000

5.200

2.600

7.800

124.800

366

Verkeersmaatregelen, Schaafsebosweg (721501)

310.000

12.400

6.200

18.600

297.600

376

Parkeerplaatsen Elzendaal College (722000)

60.000

2.400

1.200

3.600

57.600

A124

Totaal grond- weg- en waterbouwkundige werken met maatschappelijk nut

4.170.321

153.201

83.406

236.608

4.017.119

237

Ford Transit connect (3x, waarvan 1x verkocht)

0

0

0

0

0

A125

Totaal vervoermiddelen met economisch nut

0

0

0

0

0

179

Aanpassing invalidelift Markt 1 (86/14)

12.852

1.888

257

2.145

10.964

357

Vervanging telefooncentrale (704006)

98.334

10.000

1.967

11.967

88.334

361

Audioapparatuur raadzaal (701001)

77.759

7.800

1.555

9.355

69.959

375

Zonnepanelen gemeentewerf (774002)

82.000

8.200

1.640

9.840

73.800

A126

Totaal machines, apparaten en installaties met economisch nut

270.945

27.888

5.419

33.307

243.057

Staat van vaste activa Begroting 2020

Activa

Omschrijving

Boekwaarde

Afschrijving/

Rente

Kapitaal

Boekwaarde

module

Activum

per

aflossing

lasten

lasten

per

31-12-2019

2020

2020

2020

31-12-2020

115

Aanleg veld korfbalvereniging VIOS Ottersum

0

0

0

0

0

185

Uitbreiding algemene begraafplaats Gennep-Zuid

0

0

0

0

0

186

Aanleg Urnentuin

7.079

545

142

686

6.534

188

Uitbreiding urnenmuur op de gem.begraafplaats

3.163

527

63

590

2.636

189

Aanleg urnenmuur

15.509

971

310

1.281

14.538

238

Sneeuwploeg (3x)

1.402

1.402

28

1.430

0

279

ICT inrichtingsplan BGM glasvezelinfrastructuur

10.004

8.666

200

8.867

1.338

281

Vervanging armaturen openbare verlichting

118.480

9.019

2.370

11.388

109.462

293

Mikado, inrichting gymzaal

14.233

4.745

285

5.029

9.489

297

ICT investeringen 2012, klantvolgsysteem

0

0

0

0

0

298

ICT investeringen 2012, BGT

0

0

0

0

0

300

ICT investeringen 2012, DMS (704004)

0

0

0

0

0

303

ICT investeringen 2012, upgrade Cognos

0

0

0

0

0

304

ICT investeringen 2012, algemeen

0

0

0

0

0

309

Papierloos vergaderen

0

0

0

0

0

324

Implementatie 3D's binnen informatie en ict

0

0

0

0

0

327

Vervanging openbare verlichting 2015

141.663

8.466

2.833

11.299

133.197

329

Modernisering GBA (704003)

21.816

7.626

436

8.063

14.190

331

Vervanging werkplekapparatuur (704002)

37.414

18.707

748

19.455

18.707

332

Vervanging netwerkinfrastructuur

35.519

35.519

710

36.229

0

336

Vervanging netwerkinfrastructuur (704001)

91.720

41.204

1.834

43.038

50.516

350

Voorfinanciering haalbaarheidsonderzoek GSI (730000)

223.039

0

4.461

4.461

223.039

351

Herinrichting raadzaal (701000)

42.499

4.500

850

5.350

37.999

356

Vervanging MS-Office (704005)

85.000

21.250

1.700

22.950

63.750

367

Openbare verlichting vervanging LED (721200)

240.000

12.000

4.800

16.800

228.000

369

Inventaris en apparatuur verbouwing gemeentekantoor (704202)

350.000

35.000

7.000

42.000

315.000

370

Vervanging SAN03 en SAN04 (data opslag) (704008)

30.000

7.500

600

8.100

22.500

371

Migratie Oracle 11-12 (704009)

65.000

16.250

1.300

17.550

48.750

372

Plaatsonafhankelijk werken (704010)

170.000

42.500

3.400

45.900

127.500

A129

Totaal overige materiële vaste activa met economisch nut

1.703.540

276.396

34.071

310.467

1.427.144

221

Aandelen Bank Nederlandse Gemeenten

26.325

527

527

26.325

222

Aandeel Waterleidingsmaatschappij Limburg (WML)

27.227

545

545

27.227

224

Deelname in samenwerking AVL nazorg BV

186

4

4

186

268

Deelneming Enexis Holding N.V.

55.242

1.105

1.105

55.242

273

Deelneming vordering op Enexis B.V.

36

1

1

36

274

Deelneming Verkoop Vennootschap B.V.

36

1

1

36

276

Deelneming Publiek Belang Elektriciteitsproductie

23.166

463

463

23.166

277

Deelneming CBL Vennootschap B.V.

36

1

1

36

278

Deelneming Claim Staat Vennootschap B.V.

36

1

1

36

A1311

Totaal kapitaalverstrekking aan deelnemingen

132.290

0

2.646

2.646

132.290

230

Leningen startersfonds woningmarkt

450.000

9.000

9.000

450.000

260

Lening GennepNews

13.500

4.500

4.500

9.000

A1323

Totaal leningen aan overige verbonden partijen

463.500

4.500

9.000

13.500

459.000

Totaal generaal

41.748.922

1.869.978

834.708

2.704.687

39.878.944

ga terug