Begroting 2020

Bestuur en organisatie

Incidentele lasten en baten

Incidentele lasten

Omschrijving

2020

2021

2022

2023

Invoering nieuw huisstijl

€ 25.000

Beheer basisregistraties

€ 31.500

Vorming bestemmingsreserve dekking kapitaallasten

€ 1.007.000

Totaal incidentele lasten

€1.063.500

Incidentele baten

Omschrijving

2020

2021

2022

2023

Aanwending AVR nieuwe huisstijl

€ 25.000

Aanwending AVR vorming bestemmingsreserve dekking kapitaallasten

€ 1.007.000

Totaal incidentele baten

€ 1.032.000