Begroting 2020

Bestuur en organisatie

Financiën

Toelichting op financiële ontwikkelingen

In 2019 heeft een extra dotatie van € 600.000 aan de voorziening groot onderhoud gemeentekantoor plaatsgevonden. De lasten van het taakveld Overhead stijgen door de kapitaallasten van de verbouw gemeentekantoor en investeringen in ICT.

Standaard lasten/baten/saldo
Rekening 2018
Begroting 2019
Begroting 2020
Begroting 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Lasten
8.502.048
8.919.910
9.004.813
8.142.412
8.155.780
8.194.274
Overhead
6.275.721
7.528.575
6.587.783
6.732.601
6.746.349
6.789.723
Beheer overige gebouwen en gronden
197.270
185.467
192.463
191.278
190.093
188.908
Mutaties reserves
522.112
0
1.007.000
0
0
0
Bestuur
1.506.945
1.205.868
1.217.567
1.218.533
1.219.338
1.215.643
Baten
-2.097.928
-2.122.433
-1.991.578
-1.020.078
-1.052.578
-1.103.828
Overhead
-681.008
-657.628
-694.278
-694.278
-674.278
-674.278
Beheer overige gebouwen en gronden
-738.328
-181.282
-177.800
-177.800
-177.800
-177.800
Mutaties reserves
-678.592
-1.283.523
-1.119.500
-148.000
-200.500
-251.750
Bestuur
0
0
0
0
0
0