Begroting 2020

Gemeentefinanciën

Financiën

Toelichting op financiële ontwikkelingen

Door het afsluiten van nieuwe geldleningen stijgen de rentelasten.
Voor de opbrengst onroerend zaakbelasting is een jaarlijkse verhoging meegenomen.

Standaard lasten/baten/saldo
Rekening 2018
Begroting 2019
Begroting 2020
Begroting 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Lasten
2.767.879
263.704
1.035.040
1.013.722
1.087.925
1.200.731
Treasury
823.495
738.815
650.712
720.374
687.254
592.279
Overige baten en lasten
5.730
55.000
30.000
30.000
30.000
30.000
Resultaat van de rekening van baten en lasten
1.655.993
-856.340
31.796
-66.184
34.139
233.920
OZB woningen
249.660
315.379
310.532
317.532
324.532
332.532
Mutaties reserves
29.000
0
0
0
0
0
Belastingen overig
4.000
10.850
12.000
12.000
12.000
12.000
Baten
-33.570.138
-33.547.925
-35.058.840
-35.293.852
-35.515.305
-35.512.930
Treasury
-1.205.169
-1.107.654
-1.106.371
-1.150.175
-1.335.006
-1.282.631
Overige baten en lasten
-47.255
0
0
0
0
0
OZB niet-woningen
-1.179.977
-1.027.000
-1.063.000
-1.080.000
-1.097.000
-1.114.000
OZB woningen
-1.965.188
-2.123.500
-2.205.600
-2.238.600
-2.271.600
-2.304.600
Mutaties reserves
-11.665
-29.000
0
0
0
0
Belastingen overig
-86.767
-85.400
-86.000
-86.000
-86.000
-86.000
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
-29.074.118
-29.175.371
-30.597.869
-30.739.077
-30.725.699
-30.725.699