Begroting 2020

Gemeentefinanciën

0.7 Algemene uitkering gemeentefonds

Taakveld 0.7 Algemene uitkering gemeentefonds

Portefeuillehouder:          J. van Hulsteijn
Beïnvloedbaarheid:         ❶❷❸

Wat willen we bereiken?

  • Het verkrijgen van uitkeringen uit het Gemeentefonds.

Wat gaan we er voor doen?

  • We houden grip op de gemeentelijke begroting door op basis van de circulaires de te verkrijgen uitkering te berekenen.
ga terug