Begroting 2020

Sociale voorzieningen en maatschappelijk werk

6.4 Begeleide participatie

Taakveld 6.4 Begeleide participatie

Portefeuillehouder:          P. Lucassen
Beïnvloedbaarheid:         ❶❷❸

Wat willen we bereiken?

  • Nieuwe vormen van beschut, begeleid en gesubsidieerd werk voor de doelgroep banenafspraak.

Wat gaan we er voor doen?

  • De voorzieningen voor de doelgroep banenafspraak en voor andere inwoners met een afstand op de arbeidsmarkt worden gezamenlijk met partners als INTOS, WerkgeversServicepunt Noord-Limburg en diverse werkgevers vormgegeven. Doorgroeien en (soms) terugvallen maken wij naadloos mogelijk.

Verbonden partijen die bijdragen aan realisatie doelen

Intergemeentelijke Werkvoorziening Gennep, Mook en Middelaar (IWGM)
Op een bedrijfsmatig verantwoorde wijze door de Stichting Intos laten uitvoeren van taken van en voor de deelnemende gemeenten op het terrein van de gesubsidieerde en ongesubsidieerde arbeid.

ga terug