Begroting 2020

Financiering

Uitzetting van gelden

De uitgezette gelden bestaan uit beleggingen en verstrekte geldleningen. De beleggingen hebben nagenoeg geheel betrekking op branche-eigen aandelen. De belangrijkste zijn WML, BNG en Enexis. Gesteld kan worden, dat in dit kader sprake is van een gering risico.

De langlopende lening aan Enexis is in 2019, conform planning, volledig afgelost. Resteren nog twee verstrekte geldleningen:

  • een storting in het revolverend startersfonds gemeente Gennep bij de SVN;
  • een lening aan lokale omroep Gennep News.

De storting in het revolverend startersfonds is gebaseerd op de regeling starterslening, die in november 2008 in werking is getreden. De regeling is bedoeld om starters op de koopwoningmarkt een steuntje in de rug te geven. In het fonds waaruit de startersleningen voor de gemeente Gennep worden verstrekt, hebben zowel de provincie als de gemeente Gennep 50% ingebracht. Een revolverend fonds wil zeggen dat de gemeente bij het opheffen van het fonds de inleg terugkrijgt.

In 2018 is aan de Stichting Multimediale Omroep Gennep (Gennep News) een lening van € 30.000 verstrekt. Deze lening is aangewend voor investeringen in tv en registratieapparatuur die onder andere is bedoeld voor het uitzenden van gemeenteraadsvergaderingen. De lening heeft een looptijd tot 2023 en wordt in jaarlijkse termijnen afgelost.

Kredietrisico op verstrekte gelden

Verstrekte geldleningen  (x €1.000)

2020

2021

2022

2023

Startersfonds woningmarkt

Stand per 1 januari

€ 450

€ 450

€ 450

€ 450

Aflossingen

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

Stand per 31 december

€ 450

€ 450

€ 450

€ 450

Gennep News

Stand per 1 januari

€ 26

€ 18

€ 11

€ 3

Aflossingen

€ 8

€ 8

€ 8

€ 3

Stand per 31 december

€ 18

€ 11

€ 3

€ 0