Begroting 2020

Financiering

Leningenportefeuille

In onderstaand overzicht zijn de eventuele mutaties opgenomen als gevolg van nieuwe leningen, aflossingen, vervroegde aflossingen, renteconversies en bijzondere transacties.

De leningen zijn afgesloten ter financiering van de langlopende investeringen. De langlopende leningen beschikken over een lange en vaste rentelooptijd. De gehele leningenportefeuille is ondergebracht bij de Bank Nederlandse Gemeenten. Deze bank voldoet aan de voorwaarden zoals gesteld in het Treasurystatuut gemeente Gennep 2017.

Leningenportefeuille (x €1.000)

2020

2021

2022

2023

Stand per 1 januari

€ 15.991

€ 14.056

€ 31.871

€ 29.436

Nieuwe leningen

€ 0

€ 20.000

€ 0

€ 0

Reguliere aflossingen

€ 1.935

€ 2.185

€ 2.435

€ 2.435

Vervroegde aflossingen

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

Stand per 31 december

€ 14.056

€ 31.871

€ 29.436

€ 27.001