Begroting 2020

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

8.3-2 Wonen en bouwen, stads- en dorpsvernieuwing

Taakveld 8.3-2 Wonen en bouwen, stads- en dorpsvernieuwing

Portefeuillehouder:         R. Peperzak
Beïnvloedbaarheid:         ❶❷❸

Wat willen we bereiken?

  • Een prettige woon- en werkomgeving.

Wat gaan we er voor doen?

  • We ronden het centrumplan Heijen af, nadat de woningen door Destion worden opgeleverd.
  • In overleg met dorpsraad en inwoners is het ontwerp van het project Schuttersplein tot stand gekomen. Dit wordt in 2020 uitgevoerd.
  • We richten de Pottenhoek opnieuw in. Dit betreft een herinrichting van de openbare ruimte die aansluit bij de inrichting in het centrum.
ga terug