Begroting 2020

Dienstverlening

0.4 Dienstverlening / KCC

Taakveld 0.4 Dienstverlening / KCC

Portefeuillehouder:         J. van Hulsteijn
Beïnvloedbaarheid:         ❶❷❸

Wat willen we bereiken?

  • Goede dienstverlening op maat, met aandacht voor zwakkeren, vanuit een open, proactieve en mensgerichte organisatie.
  • Optimalisering van digitale dienstverlening voor onze inwoners en ondernemers volgens de Agenda Digitale Overheid (NL DIGIbeter) en het gezamenlijke gemeentelijke uitvoeringsprogramma (GGU) voorheen Digitale Agenda 2020.

Wat gaan we er voor doen?

  • We actualiseren onze visie op dienstverlening, inclusief een uitvoeringsprogramma. Het van buiten naar binnen kijken en handelen van medewerkers staat daarbij centraal.
  • We ontwikkelen het Klant Contact Centrum (KCC) verder door.
  • We verbeteren en breiden het aanbod van E-formulieren uit.
  • We stellen digitale kaartinformatie via de website beschikbaar.
  • We vergroten het inzicht van inwoners in de voortgang van hun zaken.
  • We ondersteunen ondernemers middels het Bedrijvenloket+.
ga terug