Begroting 2020

Dienstverlening

Financiën

Toelichting op financiële ontwikkelingen

De stijging van de lasten in 2021 komt door de kosten van verkiezingen. In 2020 zijn er geen verkiezingen.

Standaard lasten/baten/saldo
Rekening 2018
Begroting 2019
Begroting 2020
Begroting 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Lasten
474.923
511.659
357.451
395.521
385.521
415.821
Overhead
933
84.000
12.000
12.000
12.000
12.000
Mutaties reserves
47.000
0
0
0
0
0
Burgerzaken
426.990
427.659
345.451
383.521
373.521
403.821
Baten
-341.400
-232.135
-174.530
-187.280
-155.280
-149.280
Mutaties reserves
-26.934
-47.000
0
0
0
0
Burgerzaken
-314.466
-185.135
-174.530
-187.280
-155.280
-149.280