Begroting 2020

Dienstverlening

0.2 Burgerzaken

Taakveld 0.2 Burgerzaken

Portefeuillehouder:         J. van Hulsteijn
Beïnvloedbaarheid:         ❷❸

Wat willen we bereiken?

  • Betrouwbaar, actueel en juist bestand van persoonsgegevens (Basisregistratie Personen BRP).

Wat gaan we er voor doen?

De activiteiten binnen dit taakveld zijn grotendeels regulier en omvatten het volgende:

  • We bewaken de kwaliteit van de BRP-gegevens middels periodieke controles en BRP/PNIK-audits volgens jaarlijkse planmatige zelfevaluatie (ENSIA). Op basis daarvan dragen we zorg voor een continue kwaliteitsverbetering van deze gegevens.
  • We nemen deel aan de Werkgroep Tegengaan Identiteitsfraude (WTI) en houden de kennis van medewerkers op het gebied van identiteitsvaststelling op peil.
  • We nemen deel aan de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA) en ontwikkelen een aanpak om kwalitatief goede adresonderzoeken te verrichten. We houden de kennis op het gebied van risicosignalering en opsporing van adresfraude tijdens het (digitale) aangifteproces op peil.
ga terug