Begroting 2020

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

Taakveld 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

Portefeuillehouder:         J. van Hulsteijn
Beïnvloedbaarheid:         ❶❷❸

Wat willen we bereiken?

  • Afronden van de gemeentelijke grondexploitaties en daarmee bijdragen aan de uitvoering van de woonvisie die stuurt op de kwalitatieve toevoeging van woningen.

Wat gaan we er voor doen?

  • We streven ernaar de volgende gemeentelijke grondexploitaties af te ronden:
  • Zwarteweg (Milsbeek): h et plan Zwarteweg bestaat uit twee initiatieven. Het eerste initiatief bestaat uit acht sociale seniorenwoningen en vijf 'tiny houses'. Het tweede initiatief voorziet in een plan voor een woon-zorgcomplex voor dementerende ouderen.
  • Hogeweg (Ven-Zelderheide): i n 2019 zijn als onderdeel van grondruil een aantal kavels geleverd. Mogelijk trekt dit in 2020 meer kopers aan. De planning loopt tot 2024.
  • Smele (Heijen): h et plan zit in een afrondende fase. De laatste kavel is in 2019 verkocht waardoor we het plan kunnen afsluiten.
  • Goorseweg  (Ottersum): deze ontwikkellocatie komt voort uit de Ruimte-voor-Ruimte-regeling. In 2020 zal de planologische besluitvorming van de eerste drie fasen van het project worden gestart.
  • Gennepermolen (Gennep): e r is een intentieovereenkomst met een ontwikkelaar. Naar verwachting zal in 2020 een start worden gemaakt met de ontwikkeling op basis van de gebiedsvisie en het haalbaarheidsdocument uit 2019.
  • Hoofdstraat (Heijen): h et plan bestaat uit tien nultredenwoningen, twee appartementen en een ontmoetingsruimte. De afronding staat gepland voor 2020.
ga terug