Begroting 2020

Duurzaamheid

7.5 Begraafplaatsen

Taakveld 7.5 Begraafplaatsen

Portefeuillehouder:          R. Peperzak
Beïnvloedbaarheid:         ❷❸

Wat willen we bereiken?

  • Een gemeentelijke begraafplaats die voldoende ruimte biedt voor het respectvol begraven van overledenen, het bijzetten van asbussen/-urnen, het verstrooien van as en het bieden van een voor de nabestaanden nette en rustige omgeving om hun overledenen te herdenken.

Wat gaan we er voor doen?

  • We brengen het onderhoud van de Algemene Begraafplaats op het onderhoudsniveau 'hoge kwaliteit' door in de periode 2020 en 2021 extra te investeren op de inrichting:
    • We vervangen ernstig verouderde paden en meubilair die niet meer met regulier onderhouds gelden instand gehouden kunnen worden.
    • We renoveren het groen, zodat zodat dit voldoet aan het gewenste kwaliteitsniveau.
ga terug