Begroting 2020

Duurzaamheid

Financiën

Toelichting op financiële ontwikkelingen

De lasten van de riolering stijgen door de kapitaallasten van de investeringen.
De hogere kosten milieubeheer betreft kapitaallasten van investeringen in duurzaamheidsmaatregelen.
Voor het onderhoud van de begraafplaats is in de jaren 2020-2022 € 50.000 extra beschikbaar.

Standaard lasten/baten/saldo
Rekening 2018
Begroting 2019
Begroting 2020
Begroting 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Lasten
3.536.148
3.578.355
3.997.324
3.995.340
4.029.363
4.022.374
Afval
1.374.943
1.373.551
1.621.442
1.621.416
1.621.202
1.621.079
Begraafplaatsen en crematoria
43.239
46.560
97.235
97.195
97.153
47.113
Mutaties reserves
86.752
0
0
0
0
0
Milieubeheer
488.533
633.663
731.700
732.540
732.503
733.054
Riolering
1.542.681
1.524.581
1.546.947
1.544.189
1.578.505
1.621.128
Baten
-3.908.235
-4.106.640
-4.051.770
-4.061.692
-4.106.771
-4.108.926
Afval
-1.703.845
-1.719.758
-2.019.566
-2.019.566
-2.019.566
-2.019.566
Begraafplaatsen en crematoria
-18.417
-45.000
-45.000
-45.000
-45.000
-45.000
Mutaties reserves
-12.575
-86.752
-50.000
-50.000
-50.000
0
Milieubeheer
-10.030
0
0
0
0
0
Riolering
-2.163.368
-2.255.130
-1.937.204
-1.947.126
-1.992.205
-2.044.360