Begroting 2020

Duurzaamheid

Incidentele lasten en baten

Incidentele lasten

Omschrijving

2020

2021

2022

2023

Optimaliseren begraafplaats

€ 50.000

€ 50.000

€ 50.000

Totaal incidentele lasten

€ 50.000

€ 50.000

€ 50.000

Incidentele baten

Omschrijving

2020

2021

2022

2023

Aanwending AVR optimaliseren begraafplaats

€ 50.000

€ 50.000

€ 50.000

Totaal incidentele baten

€ 50.000

€ 50.000

€ 50.000