Begroting 2020

Cultuur en sport

5.5 Cultureel erfgoed

Taakveld 5.5 Cultureel erfgoed

Portefeuillehouder:         R. Peperzak
Beïnvloedbaarheid:         ❶❷❸

Wat willen we bereiken?

  • Bescherming en instandhouding van het cultuurhistorisch erfgoed.
  • Cultuurhistorie is inzichtelijk en bereikbaar.
  • Gennep staat op de kaart als vestingstad.

Wat gaan we er voor doen?

  • Binnen dit taakveld voeren we een aantal terugkerende werkzaamheden uit zoals het aanwijzen van gemeentelijke monumenten en het verstrekken van instandhoudingssubsidie aan eigenaren van rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten. Daarnaast ondersteunen we de werkgroep Martinustoren financieel, geven we subsidie aan cultuurhistorische verenigingen en ondersteunen we Open Monumentendag 2020.
  • We verbeteren de informatievoorziening over cultureel erfgoed en breiden deze uit.
  • We ontwikkelen een cultuurhistorische waardenkaart, onderdeel van de Erfgoedkaart Limburg, verder door.
ga terug