Begroting 2020

Cultuur en sport

5.4 Musea

Taakveld 5.4 Musea

Portefeuillehouder:         R. Peperzak
Beïnvloedbaarheid:         ❶❷❸

Wat willen we bereiken?

  • Inwoners en bezoekers hebben kennis van de Gennepse cultuurhistorie.

Wat gaan we er voor doen?

  • We verstrekken subsidie aan musea.
  • We zijn in gesprek met Museum het Petershuis om gezamenlijk te kijken hoe het museum zich klaar maakt voor de toekomst (verdere digitalisering) en hoe Museum het Petershuis beter aan kan sluiten bij onze ontwikkelingen zoals het Routeboek en de actualisatie van het erfgoedbeleid. Zo willen we beter op elkaar aansluiten en elkaar verder versterken.
ga terug