Begroting 2020

Openbare ruimte

5.7-1 Openbaar groen, algemeen

Taakveld 5.7-1 Openbaar groen, algemeen

Portefeuillehouder:         R. Peperzak
Beïnvloedbaarheid:         ❶❷❸

Wat willen we bereiken?

  • We willen het aanzien van de gemeente Gennep, het gevoel van veiligheid en het woongenot verhogen. Een opgeruimde en goed onderhouden leefomgeving is het visitekaartje van de gemeente Gennep en maakt de gemeente toeristisch-recreatief aantrekkelijker.

Wat gaan we er voor doen?

  • We actualiseren het Groenbeleidsplan.
  • We brengen de inrichting en het beheer van het openbare groen op een duurzame manier op het gewenste niveau. Onze aandacht blijft hierbij uitgaan naar het beheersen van zwerfafval, onkruid, en onderhoud van bomen en plantsoenen. De beschikbare middelen zetten we in voor kleinschalige aanpassingen aan of vervanging van openbaar groen en bosranden.
  • Het bomenbestand wordt jaarlijks geïnspecteerd. Aandachtspunten hierbij zijn de veiligheid en vitaliteit van de bomen. Op basis van de resultaten geven we invulling aan de onderhoudsbehoefte van de bomen.
  • We gaan het noodzakelijke onderhoud aan bosranden die grenzen aan percelen en paden programmatisch aanpakken, in plaats van enkel op basis van incidenten en klachten. Hiermee komen we tegemoet aan de toenemende klachten over de overlast die vanwege de uit de kluiten gewassen begroeiing wordt ervaren. Totaal gaat het om 34 km bosranden.
ga terug