Begroting 2020

Openbare ruimte

2.2 Parkeren

Taakveld 2.2 Parkeren

Portefeuillehouder:         J. van Hulsteijn
Beïnvloedbaarheid:         ❶❷❸

Wat willen we bereiken?

  • Een aantrekkelijk parkeerklimaat zonder parkeerproblemen.
  • Een winkelhart waar men makkelijk en goed kan parkeren.

Wat gaan we er voor doen?

  • We doen een parkeeronderzoek in het centrum van Gennep om de parkeerdruk in beeld te brengen, net zoals we dat in 2007 en 2015 hebben gedaan.
  • Op basis van een inventarisatie die in 2019 heeft plaatsgevonden, maken we een uitvoeringsplan voor uitbreiding en verbetering van fietsparkeervoorzieningen en oplaadpunten voor elektrische fietsen en starten met de uitvoering daarvan.
  • In overleg met de Adviesraad Sociaal Domein bepalen we welke van de in 2019 geïnventariseerde verbeteringsmaatregelen op het gebied van parkeren voor mindervaliden we gaan doorvoeren.
ga terug