Begroting 2020

Economische structuur, toerisme en recreatie

Financiën

Toelichting op financiële ontwikkelingen

De lasten van economische ontwikkeling en de fysieke bedrijfsinfrastructuur zijn in 2020 hoger door incidentele budgetten voor respectievelijk de centrumvisie en De Brem.
Voor economische promotie zijn in 2019 extra middelen vanuit de regio beschikbaar. De opbrengsten stijgen door hogere inkomsten toeristenbelasting.
Voor aanleg natuurspeeltuinen zijn in 2019 en 2020 extra middelen beschikbaar.

Standaard lasten/baten/saldo
Rekening 2018
Begroting 2019
Begroting 2020
Begroting 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Lasten
1.159.668
1.563.161
1.208.589
1.070.751
820.751
820.751
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
25.010
25.516
25.387
25.459
25.459
25.459
Openbaar groen en (openlucht) recreatie
58.965
139.315
98.315
73.315
73.315
73.315
Fysieke bedrijfsinfrastructuur
101.815
40.902
65.940
5.940
5.940
5.940
Mutaties reserves
255.879
0
0
0
0
0
Economische promotie
476.475
1.055.273
671.872
673.962
433.962
433.962
Economische ontwikkeling
241.523
302.155
347.075
292.075
282.075
282.075
Baten
-1.783.820
-2.267.584
-1.943.000
-1.900.750
-1.720.750
-1.720.750
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
-5.598
-6.000
-6.000
-6.000
-6.000
-6.000
Fysieke bedrijfsinfrastructuur
-7.250
0
-10.000
0
0
0
Mutaties reserves
-207.769
-565.879
-335.000
-250.000
0
0
Openbaar groen en (openlucht) recreatie
-1.078
0
0
0
0
0
Economische promotie
-1.562.125
-1.695.705
-1.592.000
-1.644.750
-1.714.750
-1.714.750