Begroting 2020

Economische structuur, toerisme en recreatie

Incidentele lasten en baten

Incidentele lasten

Omschrijving

2020

2021

2022

2023

Budget bijkomende  kosten afronding De Brem

€ 50.000

Uitvoeringsplan centrumvisie

€ 55.000

Keurmerk veilig ondernemen buitengebied

€ 10.000

€ 10.000

UItvoering routeboek

€ 250.000

€250.000

Aanleg natuurspeeltuinen

€ 25.000

Totaal incidentele lasten

€ 390.000

€ 260.000

Incidentele baten

Omschrijving

2020

2021

2022

2023

Aanwending AR grondexploitaties kosten De Brem

€ 50.000

Aanwending algemene vrije reserve kosten dekking kosten routeboek

€ 250.000

€ 250.000

Aanwending algemene vrije reserve kosten dekking kosten aanleg natuurspeeltuinen

€ 25.000

Totaal incidentele baten

€ 325.000

€ 250.000