Begroting 2020

Bedrijfsvoering

Informatiebeveiliging

Inwoners mogen verwachten dat de gemeente de informatiehuishouding en daarmee de informatieveiligheid op orde heeft. We zorgen ervoor dat alle organisatorische, procedurele en technische beveiligingsmaatregelen geborgd zijn, zodat de continuïteit van ICT, informatie en informatievoorziening zijn gegarandeerd en eventuele gevolgen van beveiligingsincidenten beperkt zijn. De Baseline informatiebeveiliging Overheid (BIO) is vanaf 2020 het nieuwe basisnormenkader voor informatiebeveiliging binnen alle overheidslagen (Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen). BIO is een doorontwikkeling van de nu bestaande BIG ( Baseline Informatievoorziening Gemeenten) en legt meer de nadruk op risicomanagement en de rol van de bestuurder en lijnmanager.
 
Naast de verantwoording vanuit de BIG/BIO is er ook de  verantwoording vanuit verschillende taakvelden en basisregistraties, te weten:

  • Wet Structuur Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen (Wet SUWI),
  • Wet Basisregistratie Personen (BRP),
  • Wet Paspoortuitvoeringsregeling (PUN),
  • Wet Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG),
  • Digitale persoonsidentificatie (DigiD),
  • Basisregistratie Ondergrond (BRO).

Jaarlijks legt het college in een zogeheten ´Collegeverklaring ENSIA´ verantwoording af over de basisregistratie DigiD en Suwi-net.

ga terug