Begroting 2020

Grondbeleid

In exploitatie

De gemeente Gennep heeft vijf plannen in exploitatie.

Omgeving Zwarteweg
Plan Zwarteweg is een woningbouwlocatie in Milsbeek met nog een beperkt aantal kavels. De gemeente heeft in 2018 haar laatste kavels verkocht. De exploitant heeft medio 2019 nog drie kavels beschikbaar. Het plan is nagenoeg volledig woonrijp gemaakt. De looptijd van de exploitatieopzet is tot en met 2021.

Hogeweg
Het plan Hogeweg in de kern Ven-Zelderheide biedt ruimte voor in totaal 37 woningen en is volledig bouwrijp gemaakt. In het plan zijn zeven grote kavels opgenomen in het kader van de Ruimte voor Ruimte regeling. Het plan wordt gefaseerd woonrijp gemaakt. De verkoop stagneert, vanaf 2012 is niets verkocht. In 2019 worden als onderdeel van een grondruil een aantal kavels geleverd. Mogelijk dat deze actie meer kopers aantrekt. De looptijd van het plan is tot en met 2027.

Smele 2
Het plan Smele 2e fase is voor de woningbouwbehoefte van de dorpskern Heijen en zit in de afrondende fase. Het plan is geheel woonrijp gemaakt. In 2019 wordt het laatst beschikbare perceel verkocht. Het plan wordt in 2020 afgesloten.

Locatie Gennepermolen
Met een gerenommeerde ontwikkelaar is een intentieovereenkomst gesloten om gedurende een jaar een plan te maken voor de totale locatie Gennepermolen. In 2020 zal blijken of het plan haalbaar is en zal leiden tot een grondverkoop. Voor het verwachte tekort op het plan is een voorziening beschikbaar waarbij ook rekening is gehouden met de nog te maken kosten.

Hoofdstraat Heijen
Het plan Hoofdstraat Heijen voorziet in de bouw van tien nultredenwoningen, twee appartementen en een ontmoetingsruimte/huiskamer rondom een autoluw hofje. De bouw wordt in één keer gerealiseerd. De afronding vindt plaats in 2020.
Voor het plan was een exploitatieopzet gemaakt met een verlies van € 11.000. Door meevallende overige kosten verwachten we het plan zonder verlies af te kunnen sluiten.

ga terug