Begroting 2020

Cultuur en sport

Financiën

Toelichting op financiële ontwikkelingen

In 2019 is voor aanpassing sportaccommodaties eenmalig € 100.000 beschikbaar.

Openstaande PM posten uit de Voorjaarsnota 2019
Kwaliteit en kwantiteit binnensportaccommodaties.

Standaard lasten/baten/saldo
Rekening 2018
Begroting 2019
Begroting 2020
Begroting 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Lasten
1.935.070
2.184.893
2.029.384
2.029.869
2.031.004
2.030.468
Sportbeleid en activering
247.230
301.093
371.818
372.842
373.882
373.882
Media
417.969
427.501
437.613
437.198
436.783
436.231
Musea
41.101
33.719
34.645
35.095
35.277
35.277
Sportaccommodaties
860.951
1.031.087
779.493
777.481
776.496
775.512
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
260.627
308.909
327.886
329.224
330.537
331.537
Mutaties reserves
35.500
0
0
0
0
0
Cultureel erfgoed
71.691
82.584
77.929
78.029
78.029
78.029
Baten
-135.832
-92.925
-52.425
-52.425
-42.425
-41.947
Sportbeleid en activering
-20.039
-15.000
-10.000
-10.000
0
0
Media
-27.360
-28.000
-28.000
-28.000
-28.000
-28.000
Sportaccommodaties
-6.219
-4.625
-4.625
-4.625
-4.625
-4.625
Mutaties reserves
-52.715
-35.500
0
0
0
0
Cultureel erfgoed
-29.499
-9.800
-9.800
-9.800
-9.800
-9.322