Begroting 2020

Onderhoud kapitaalgoederen

Financiën

In onderstaand overzicht zijn de dotaties aan de voorzieningen voor onderhoud en de investeringen in de kapitaalgoederen opgenomen.

Kosten onderhoud en investeringen kapitaalgoederen

Werkelijk 2018

Begroting
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

Begroting
2023

Regulier onderhoud wegen

€ 269.000

€ 297.000

€ 252.000

€ 252.000

€ 252.000

€ 252.000

Planmatig onderhoud wegen

€ 214.000

€ 275.000

€ 314.000

€ 374.000

€ 364.000

€ 374.000

Onderhoud openbare verlichting

€ 57.000

€ 43.000

€ 38.000

€ 38.000

€ 38.000

€ 38.000

Onderhoud openbaar groen

€ 1.138.000

€ 1.137.000

€ 1.162.000

€ 1.162.000

€ 1.162.000

€ 1.162.000

Onderhoud speelterreinen

€ 59.000

€ 139.000

€ 98.000

€ 73.000

€ 73.000

€ 73.000

Investering wegen

€ 315.000

€ 1.835.000

€ 1.245.000

€ 0

€ 0

€ 0

Onderhoud riolering vrijverval

€ 112.000

€ 92.000

€ 92.000

€ 92.000

€ 92.000

€ 92.000

Onderhoud kolk en huisaansluitingen

€ 187.000

€ 180.000

€ 180.000

€ 180.000

€ 180.000

€ 180.000

Onderhoud randvoorzieningen

€ 11.000

€ 14.000

€ 14.000

€ 14.000

€ 14.000

€ 14.000

Onderhoud drukriolering

€ 217.000

€ 241.000

€ 136.000

€ 136.000

€ 136.000

€ 136.000

Investeringen riolering

€ 1.107.000

€ 1.741.000

€ 1.067.000

€ 1.187.000

€ 684.000

€ 0

Dotatie voorziening onderhoud gebouwen

€ 636.000

€ 1.300.000

€ 500.000

€ 500.000

€ 500.000

€ 500.000

Gepland onderhoud gebouwen

€ 473.000

€ 1.888.000

€ 381.000

€ 319.000

€ 521.000

€ 272.000

Boekwaarde gebouwen, incl. scholen

€ 15.355.000

€ 17.642.000

€ 16.657.000

€ 15.736.000

€ 14.950.000

€ 14.181.000

Boekwaarde investeringen riolering

€ 15.714.000

€ 17.612.000

€ 16.738.000

€ 16.315.000

€ 15.892.000

€ 15.469.000

ga terug