Begroting 2020

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Incidentele lasten en baten

Incidentele lasten

Omschrijving

2020

2021

2022

2023

Implementatie Omgevingswet

€ 100.000

€ 250.000

€ 50.000

Invoering nieuw vergunningensysteem

€ 150.000

Totaal incidentele lasten

€ 250.000

€ 250.000

€ 50.000

Incidentele baten

Omschrijving

2020

2021

2022

2023

Aanwending AVR impl. Omgevingswet

€ 100.000

€ 250.000

€ 50.000

Aanwending AVR nieuw vergunningensysteem

€ 150.000

Totaal incidentele baten

€ 250.000

€ 250.000

€ 50.000