Begroting 2020

Openbare ruimte

Incidentele lasten en baten

Incidentele lasten

Omschrijving

2020

2021

2022

2023

Voorbereiding doorsteek Ringbaan N-271

€ 100.000

€ 50.000

Onderzoek fietsveiligheid Spoorwegje-rotonde Spoostraat

€ 25.000

Onderzoek grensovergangen

€ 25.000

Totaal incidentele lasten

€ 125.000

€ 75.000

Incidentele baten

Omschrijving

2020

2021

2022

2023

Aanwending avr dekking incidentele lasten

€ 125.000

€ 75.000

Totaal incidentele baten

€ 125.000

€ 75.000