Begroting 2020

Onderwijs en kinderopvang

Incidentele lasten en baten

Incidentele lasten

Omschrijving

2020

2021

2022

2023

Afboeking boekwaarde en sloopkosten scholen Picardie

€ 1.626.000

Bijdrage exploitatielasten Mikado

€ 40.000

Totaal incidentele lasten

€ 1.460.000

Incidentele baten

Omschrijving

2020

2021

2022

2023

Aanwending algemene vrije reserve afboeking boekwaarde en sloopkosten scholen Picardie

€ 1.626.000

Aanwending algemene vrije reserve exploitatielasten MIkado

€ 40.000

Totaal incidentele baten

€ 1.460.000