Begroting 2020

Veiligheid

Financiën

Toelichting op financiële ontwikkelingen

De daling van het saldo van het taakveld openbare orde en veiligheid komt door lagere toerekening directe salariskosten.

Standaard lasten/baten/saldo
Rekening 2018
Begroting 2019
Begroting 2020
Begroting 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Lasten
1.468.885
1.670.637
1.641.427
1.650.881
1.651.946
1.659.013
Openbare orde en veiligheid
219.332
393.517
252.599
252.881
252.881
252.881
Crisisbeheersing en brandweer
1.249.553
1.277.120
1.388.828
1.398.000
1.399.065
1.406.132
Baten
-54.347
-48.000
-45.500
-45.500
-45.500
-45.500
Openbare orde en veiligheid
-28.574
-25.000
-22.500
-22.500
-22.500
-22.500
Crisisbeheersing en brandweer
-25.773
-23.000
-23.000
-23.000
-23.000
-23.000